Starten met personeel

Tijdens Lockdown-biz kunt u ons bereiken:

CONTACTLIJST MEDEWERKERS

De aanwerving van een eerste werknemer brengt heel wat administratieve stappen met zich mee:

  • een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten en een Dimona-aangifte vóór de aanvang van de tewerkstelling

  • opmaak van een arbeidsovereenkomst

  • inschrijving bij de RSZ en het Ontvangkantoor der directe belastingen

  • aansluiting bij een kinderbijslagfonds

  • aansluiting bij een kas voor jaarlijkse vakantie indien de onderneming arbeiders tewerkstelt

  • aansluiting bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

  • opmaak van een arbeidsreglement

  • zorgen voor een degelijk onthaal van de werknemer

  • bepaling van het paritair comité waaronder de werknemer zal ressorteren en die zal bepalen met welke sectorale afspraken de werkgever en werknemer zullen moeten rekening houden

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX