Nieuws

Slim Zoeken

 

Graag willen we jullie wijzen op het belang van het correct toekennen van kostenvergoedingen aan medewerkers. Indien een werknemer onkosten maakt die ten laste vallen van de werkgever zal de werkgever deze terugbetalen aan de werknemers. Veel bedrijven gaan niet correct om met dergelijke toekenningen. Dit kan heel wat gevolgen hebben voor uw firma! 

De kostenvergoeding zal enkel vrijgesteld worden aan socialezekerheidsbijdragen als onderstaande drie voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn: 

 • de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking; 

 • de kosten zijn reëel; 

• de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord worden. 

 

Via onderstaande link verwijs ik U graag naar de officiële tabellen van de sociale zekerheid. Op basis hiervan kan je nagaan of gemaakte onkosten in uw firma correct worden toegepast. Indien na controle blijkt dat deze onkosten onterecht toegekend zijnkan de RSZ dit mogelijk zien als verdoken loon met eventuele boetes tot gevolg. 

Tip: maak maandelijks een lijst met al de terugbetaalde onkosten inclusief de nodige bewijzen hiervan. 

Nog steeds niet zeker of jullie dit correct toepassen? Vraag onze adviseurs om rond de tafel te zitten. 

 

 

 

 

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX