Nieuws

Slim Zoeken

Maar Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen

Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé (of 36%) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden (64%) van de werknemers was wel minstens een dag afwezig was door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

 • Een op drie werknemers was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte;
 • De keerzijde is dat twee derden van de werknemers minstens een dag afwezig was door ziekte;
 • Gemiddeld is de Belg 12,6 dagen per jaar ziek; dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden;
 • Ook de frequentie in het ziekteverzuim is licht gestegen van 1,2 per jaar in 2008 naar 1,4 keer in 2018.

Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam toe met 34%. Concreet betekent dit dat de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,54%: dit is een stijging met 40%.

verzuim

Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2018 dus gemiddeld 5,81 dagen thuis door ziekte.

 Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. 
De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar), dat blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%

Langdurig verzuim stijgt sterker in zeer grote organisaties

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Onder 50 werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, zegt Peter Beeusaert, Senior Consultant bij SD Worx.

verzuim nl

Preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan


“Organisaties proberen steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen zoeken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken.” 

Gemiddelde directe ziektekost stijgt mee


Peter Beeusaert van SD Worx zag de kosten de laatste jaren ook gevoelig stijgen: “Voor bv. een organisatie met 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim, ten voordele van organisatie en medewerkers.”

Outsourcing is een ietwat beladen woord. Wie garandeert immers nog de kwaliteit van je hr-processen als iemand anders de controle krijgt? Die vraag is echter onterecht. Door je payroll en/of hr-administratie uit te besteden hou je zelf de touwtjes in handen én krijg je er een kwaliteitsinjectie bovenop. De eerste denkoefening is dan: welke taken besteed je (niet) uit? Wij geven de aanzet.

Als je een medewerker laat gaan, heeft dat een grote financiële impact op je organisatie. Naast de ontslagvergoeding komen er – vaak vergeten – extra kosten bij kijken, bijvoorbeeld voor de rekrutering en opleiding van een nieuwe medewerker. Hoeveel je exact moet neertellen, hangt af per medewerker. Een overzicht.

hoeveel kost een ontslag werkgever opzegtermijn opzegvergoeding

Eerst dit: er bestaan verschillende soorten van ontslag. Denk aan collectief ontslag of om dringende redenen. Voor elke categorie gelden andere spelregels, ook voor de uitbetaling van eventuele verbrekingsvergoedingen. In dit artikel krijg je zicht op de kosten wanneer je een medewerker ontslaat omdat hij of zij ondermaats presteert.

En dat is een dure zaak in België. Een vergelijkende studie uit 2017 in 45 landen toont aan dat het enkel in Italië nog duurder is om iemand te laten gaan. Wat maakt dat we op die tweede plaats verzeild raakten? Een overzicht van de elementen die de kosten zo hoog doen oplopen:

1. Het gros: de opzegvergoeding

Hoeveel je betaalt, hangt in grote mate af van de opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2014 startten, gelden voor zowel arbeiders als bedienden dezelfde vastgelegde opzegtermijnen. Als je medewerker al in dienst was vóór 31 december 2013, is de berekening van de opzegtermijn complexer. Via deze tool bereken je eenvoudig de opzegtermijn.

Ken je de opzegtermijn? Dan vermenigvuldig je dat cijfer met de totale verloning – dus ook de waarde van extralegale voordelen mag je niet uit het oog verliezen. Die som vormt de verbrekingsvergoeding. Bij je sociaal secretariaat kun je een gedetailleerd overzicht opvragen.

2. Daarbovenop: vakantiegeld voor dit én volgend jaar

Je betaalt de vertrekkende medewerker ook vakantiegeld uit. Je stort hem loon voor de vakantiedagen die nog op de teller staan voor het lopende jaar én de dagen die hij al opbouwde voor het volgende jaar.

Een rekenvoorbeeld

voorbeeld kosten ontslag berekening

Verder: outplacement en/of wervingskosten

Het kan dat je medewerker recht heeft op outplacement. Ook dan moet je als werkgever tussenkomen in de kosten. In bepaalde gevallen mag je ter compensatie wel 4 weken loon van de opzegvergoeding aftrekken.

Bovendien moet je nog op zoek naar een vervanger. De gemiddelde doorlooptijd van een aanwerving bedraagt zo’n 40 dagen. En met de schaarste op de arbeidsmarkt, kan dat aantal zelfs nog hoger liggen, afhankelijk van de in te vullen vacature. Tijdens deze periode moeten de collega’s doorgaans het werk opvangen – wat vaak neerkomt op overuren kloppen – of moet je tijdelijke werkkrachten inschakelen. Bovendien heeft een nieuwe medewerker tijd nodig om zich in te werken. Afhankelijk van het functieniveau, zit de kersverse collega pas na drie tot zes maanden op kruissnelheid.

Al deze kosten zijn goed voor 25 tot 30 procent van de totale rekening.

Naar nog hogere kosten?

Even leek het alsof het je duurder zou komen te staan om een medewerker met minstens 30 weken opzegtermijn te ontslaan. Sectoren moesten namelijk tegen 1 januari 2019 ‘tewerkstellingsmaatregelen' invoeren: initiatieven die een medewerker sneller aan een nieuwe job helpen. Geen enkele sector maakte zulke afspraken, waardoor de RSZ strikt genomen boetes mag uitdelen. Voorlopig verandert er echter niks. De RSZ is van mening dat de extra werkgevers- en werknemersbijdrage niet verschuldigd is zolang de sectorale cao uitblijft.

De ecocheques bestaan dit jaar exact 10 jaar en worden op advies van de Nationale Arbeidsraad binnenkort misschien volledig elektronisch – wat het risico verkleint om ze te verliezen. Ecocheques zijn een populair extralegaal verloningselement. In ons land genieten meer dan 1,6 miljoen werknemers ervan, dankzij een overeenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Payroll en HR-dienstverlener SD Worx raadt aan de geldigheidsduur in de gaten te houden en geeft 14 cadeau-tips voor Valentijn.

Ecocheques bestaan 10 jaar: meer dan 1,6 miljoen werknemers krijgen ze

Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door de cao nr. 98, die op 20 februari 2009 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze kader-cao werd reeds verschillende keren gewijzigd om de lijst  van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen aangekocht worden, up to date te houden.

Meer dan 1,6 miljoen werknemers (in FTE), verspreid over iets meer dan 82.000 ondernemingen,  genoten in 2017 van ecocheques. Samen goed voor een totale waarde van 243 miljoen EUR. Dit leren we uit cijfers afkomstig van de Voucher Issuers Association (VIA), de vzw die de uitgiftemaatschappijen van ecocheques groepeert. Dit brengt het gemiddelde bedrag per persoon op ongeveer 150 EUR (in 2017), te besteden aan ecologische producten, in meer dan 10.000 verkoopspunten.

Minimum 35 EUR,  max 250 EUR per jaar

Ecocheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, als er gelijktijdig aan verschillende voorwaarden voldaan is. Eén van deze voorwaarden houdt in dat de waarde van de toegekende ecocheques per jaar en per werknemer maximum 250 EUR mag bedragen.

In 35 van de 60 paritaire (sub)comités waarin een sectorale regeling rond de toekenning van ecocheques werd uitgewerkt, wordt het wettelijk voorziene maximumbedrag toegekend aan voltijds werknemers met een volledige tewerkstelling. In de overige 25 comités worden lagere bedragen toegekend, gaande van 35 EUR over 100/125 EUR tot 210 EUR.

Ook de ecocheques gaan (helemaal) digitaal

Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques ook in elektronische vorm toegekend worden. Papieren ecocheques blijven nog steeds mogelijk. Van een definitieve overgang van papier naar elektronisch is voorlopig geen sprake.

Nochtans pleit de Nationale Arbeidsraad (NAR)  voor een veralgemening van het elektronisch circuit, omdat dit alleen maar voordelen met zich mee zou brengen voor handelaars, werkgevers en werknemers. Met de planning die de NAR vooropstelde, zou het doek definitief over de papieren ecocheques vallen vanaf 1 januari 2021.

Om die timing te halen, was echter een koninklijk besluit (KB) nodig tegen eind 2018. De geleidelijke overgang van papier naar elektronisch vereist immers een regelgevend kader. Dat KB is er niet gekomen. Voorlopig blijven papieren en elektronische ecocheques dus nog naast elkaar bestaan.

Veerle Michiels, juridisch expert bij SD Worx: “Het lijkt logisch dat ook de ecocheque mee gaat met zijn tijd en  binnenkort enkel uitsluitend elektronisch ter beschikking wordt gesteld. Net zoals  de maaltijdcheques die sinds 1 oktober 2015 volledig elektronisch zijn. Papieren ecocheques werden nogal eens verloren gelegd in één of andere schuif. Via een pasje kan je ze minder snel verliezen. Vergeet ze zeker niet te besteden. Ecocheques zijn 24 maanden geldig (te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling aan de werknemer). Hou dus zeker de geldigheidsduur goed in de gaten.”

14 cadeau-ideetjes voor Valentijn

Neen, geen romantische snijbloemen maar wel bomen, struiken of een nieuw gazon. Of dacht je dat je met jouw ecocheques enkel een nieuwe wasmachine of stofzuiger kan kopen? Niet meteen waar je partner van droomt? Kijk eens naar de volgende (geheel vrijblijvende) suggesties.

Voor hem of voor haar (of voor je partner en jezelf):

 • Een verblijf (hotel, …) in België met ‘Green Key’ label
 • Apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie zoals radio’s, uurwerken, toetsenborden, Bluetoothspeakers,…
 • (Mechanisch) uurwerk
 • Ledverlichting
 • Televisietoestel A+-label
 • PC, tablet met een eco-label
 • Kleding met eco-label
 • Nieuw matras met ecolabel
 • Alle bio-ingrediënten voor een etentje bij kaarslicht
 • Schoonheids- of verzorgingsproducten in een bio-garantiewinkel
 • Duurzame houten meubelen (met fsc en pefc-label)
 • Fiets en toebehoren, zoals drinkbus
 • Niet-gemotoriseerd tuinmateriaal zoals kruiwagens, tuinslangen, gieters, maar ook: grasmaaiers en elektrische robotmaaiers, elektrische grastrimmers en heggenscharen
 • Een boom of struik, als symbool van jullie liefde voor elkaar

Meer ideeën op www.myecocheques.be.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX